Retourtermijn: 14 dagen
 Verzendkosten: Nederland € 4,95 - Duitsland en België € 6,95
 Hulp of Informatie? 0547 389 894 

Privacy statement

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient De Serbonnerie in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Serbonnerie hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij De Serbonnerie wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde: 
· Het gebruiksgemak van de internetsite van De Serbonnerie te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren; 
· U te informeren over de diensten / producten van De Serbonnerie.

Gegevensverwerking

De Serbonnerie is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de op deze internetsite verkregen persoonsgegevens. Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. De Serbonnerie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Verstrekken gegevens aan derden

De Serbonnerie zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Gebruik logbestanden

De internetsite van De Serbonnerie genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Gebruik van 'cookies'

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij De Serbonnerie inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat De Serbonnerie een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging

De Serbonnerie heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Personen die namens de De Serbonnerie toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Verwijderen gegevens

U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door een bericht te zenden middels het contactformulier met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u ons daarvoor eveneens gebruik maken van voornoemd mailadres.